abh-lav

– Grafik er som at læse en bog, du skal tæt på og nærlæse. 

Anne-Birthe Hove (1951-2012) var en af Grønlands betydeligste billedkunstnere. Ud over at afspejle Anne-Birthe Hoves iøjnefaldende og medfødte kunstneriske talent, som blev udviklet og forfinet, først på Kunsthåndværkerskolen i Kolding og Kunsthøjskolen i Holbæk, siden hen på Grafisk Værksted i Nuuk og Kunstakademiet i København, er hendes livsværk et udtryk for en meget afgørende periode i Grønlands historie. Er du til at spille spil? Gå til wheel of fortune. Der er det bedste tilbud til dig!

Hendes arbejde er på sin vis et kunstnerisk vidnesbyrd om Grønlands nyere historie. I særdeleshed viser Anne-Birthe Hoves motivverden tidens taktslag i 1970’erne og i begyndelsen af 80’erne med social indignation, druk og elendighed i Grønland. Det var også i Grønland en tid med opgør med autoriteter og værdier. Man kan ikke kalde Anne-Birthe for en kunstner med en særlig politisk dagsorden, men hun har billedliggjort den voksende selvbevidsthed, som på det tidspunkt gødede jorden for de strømninger, der påvirkede den samfundsmæssige udvikling i Grønland.

Anne-Birthe Hoves kunstneriske univers var betragterens observationer. Hun så, lyttede og huskede sine indtryk og omgivelser, som blev skildret i et formsprog, der udviklede sig gennem hele hendes karriere. I begyndelsen var billedsproget afgrænsede, genkendelige figurer og scenerier, senere opløstes det genkendelige – abstraktionen gjorde sit indtog.

Gennem årene arbejdede Anne-Birthe med mange medier og materialer. Hun malede, lavede skulpturer, arbejdede i træ og metal – men først og sidst står hun tilbage som grafiker. Hun mestrede de gamle og komplicerede teknikker, når hun bearbejdede sine kobberplader i dybden med ætsninger, radernåle eller fotogravure for at gøre sit univers synligt.

– Grafik er som at læse en bog, du skal tæt på og nærlæse, fortalte Anne-Birthe til kunsthistoriker Anne-Marie Gjedde Olsen, som skrev bogen Anne-Birthe Hove om kunstneren i 2005 i forbindelse med en stor, retrospektiv udstilling i Nuuk den sommer. Der er meget teknik i den grafiske proces, som Anne-Birthe Hove både kæmpede med og virtuost boltrede sig i, når hun skulle finde vej ind til sine værker. Hendes atelier var fyldt med værktøj, farver og kemikalier i en skønsom blanding af tilfældigheder, orden og kaos – på samme måde som orden og kaos præger hendes værker. – Anne-Birthe var på mange måder en speciel grafiker, der egentlig ikke interesserede sig så meget for teknik og klassiske metoder. Hun fandt det, der kunne udtrykke hendes billedlige ambitioner. Hun kunne vandre rundt i værkstedet for at finde ting og sager, der kunne påføre hendes grafiske plader noget nyt og ikke før set, fortæller Anne-Birthes mangeårige samarbejdspartner, Bjarne Agerbo.

Anne-Birthe Hove har gennem årene udviklet sit billedmæssige udtryk ved at strække og afprøve nye kompositioner og teknikker, som giver hendes samlede kunstneriske virke et dynamisk udtryk. Hun var en kunstner, der hele tiden udfordrede sig selv. Og dermed sit publikum. Det er usædvanligt for en grønlandsk kunstner hele tiden at vriste sig fri af et fast formsprog. Det vidner om nysgerrighed, om Anne-Birthes kunstneriske integritet, at hun ofte fortsatte af ukendte veje.

af Jørgen Chemnitz og Thomas Stensgaard

Læs mere om Anne-Birthe Hove og hendes værker i bogen Anne-Birthe Hove, milik publishing, 2016